Kontakti

 Vinković d.o.o. Oštra Luka za proizvodnju, promet i usluge
Datum osnivanja: 18.02.2002. 
Direktor: Đuro Vinković
JIB: 4254014410003 – PIB: 254014410003

Djelatnost

Copyright © 2021 Vinković d.o.o. Sva prava zadržana.